Καλωσήρθατε

 
 


    Το Σωματείο «ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο ΠΕΡΣΗΣ» είναι μη κερδοσκοπικό, για παιδιά με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες. Έχει έδρα τον Τρίλοφο. Σκοπός του Σωματείου είναι η από κοινού προώθηση των συμφερόντων των ατόμων με αναπηρία, με σκοπό την πλήρη κοινωνική τους ένταξη και επαγγελματική τους αποκατάσταση και συγκεκριμένα:

 

  1. Τη γνωστοποίηση, προώθηση, καλλιέργεια και συνδρομή με ηθικά και υλικά μέσα, των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των ατόμων αυτών, δηλαδή τηs στήριξη τους κατά την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατά την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

  2. Την ενισχυτική τους διδασκαλία και επιστημονική βοήθεια με λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, παιδοψυχολόγους, φυσιοθεραπευτές.

  3. Την επιμορφωτική και πολιτιστική ανάπτυξη των ατόμων αυτών.

  4. Τη δημιουργία κάθε είδους εκδηλώσεων, με σκοπό την προώθηση των στόχων

  5. Την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της Πολιτείας

  6. Τη συνεργασία με άλλα σωματεία και συλλόγους της Ελλάδας και του εξωτερικού για την προάσπιση των στόχων και την ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας για την επίτευξη κοινών σκοπών.


    Μελλοντική μας σκέψη και πράξη είναι η δημιουργία ξενώνων που θα μπορούν να φιλοξενήσουν τα παιδιά, με σκοπό την αυτόνομη διαβίωση τους και την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

    Η δημιουργία της στέγης φιλοξενίας είναι το μεγάλο μας όνειρο ,γιατί θα είναι μια ανακούφιση για μας τους γονείς να ξέρουμε πως όταν εμείς δε θα υπάρχουμε στη ζωή ,τα παιδιά μας θα είναι σε καλά χέρια θα υπάρχει κάποιος που θα φροντίζει γι αυτά. 


Μετά τιμής για το Δ.Σ

Ο πρόεδρος

π. Αναστάσιος Γαλανίδης